Het hebben van een duidelijk kader maakte het voor Rebecca Denys een stuk gemakkelijker om competenties en professionele interesses te bespreken. INNDUCE.me gaf haar een kader om te begrijpen hoe en waar ze de maximale impact kon hebben op service innovatie in haar job als zorginnovator bij Mintus.

Een raamwerk maakt het een stuk makkelijker om je competenties en professionele interesses te bespreken. Je hoeft je niet langer te baseren op je buikgevoel. In plaats daarvan geeft INNDUCE.me je een scherp inzicht in je manier van omgaan met de wereld om je heen.

Dit was het geval voor Rebecca Denys. Als onderdeel van de selectieprocedure voor haar huidige functie als zorginnovator werden haar innovatieve vaardigheden getest met behulp van de situationele beoordelingstest van INNDUCE.me. Rebecca heeft het profiel van Innovation Master volgens INNDUCE.me wat inhoudt dat ze een expert is in zowel Ideation, Championing en Implementation, de drie basisvaardigheden van innovatie. Een Innovation Master is de coach, de leider van een innovatieteam en de ideale persoon om de andere teamleden te inspireren, te begeleiden en te coachen omwille van de expertise op het vlak van innovatievaardigheden.

Tijdens het assessment kwam Rebecca erachter dat deze test breder gaat dan alleen je innovatievaardigheden of je expertisedomein. Het laat je zien welke vaardigheden je hebt en waar je die het beste kunt inzetten. Misschien ben je niet gelukkig in je job omdat je sommige uitdagingen mist. Of je krijgt te veel uitdagingen, terwijl je liever nieuwe dingen zou creëren in een stabiele omgeving.

"Ik vond het assessment leuk omdat het niet specifiek gericht was op de gezondheidszorg. Het liet me zien dat, hoewel ik altijd in de gezondheidszorg heb gewerkt, mijn vaardigheden ook waardevol zouden zijn in andere sectoren. De aanbevelingen in het rapport waren erg waardevol. Toen ik de aanbevelingen kreeg, wist ik niet meteen wat ik ermee aan moest, maar intussen heeft het assessment mij al veel heeft geholpen. De diepgang waarmee INNDUCE.me mij profileerde was een beetje een verrassing, maar het geeft me nu heel krachtige handvatten voor mijn werk".

Van bij de start koos INNDUCE.me voor de vorm van een situationele beoordelingstest. Geen self-assessment waarbij gebruikers zelf de gewenste antwoorden kunnen invoeren. Maar een wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde profilering van innovatievaardigheden. Hieronder vind je een aantal aspecten die Rebecca het meest waardeerde bij INNDUCE.me:

  • Je leert dingen over jezelf te situeren die je misschien al onbewust weet, maar niet echt begrijpt. Bv. "Waarom ben ik een job vaak beu na vier jaar? - Dit is niet het moe zijn van de job, maar een diep verlangen om nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe dingen te creëren".
  • Je leert je sterke punten te verduidelijken en geschikte omgevingen te vinden waar je echt kunt schitteren. (verander niet jezelf, maar verander je omgeving)
  • Je krijgt een kader om je profiel met andere mensen te bespreken, niet zozeer op basis van je buikgevoel maar op een gefundeerde onderbouw.
  • Als werkgever ontdek je welke profielen je precies nodig hebt en welke voorwaarden je moet scheppen om iemand tot bloei te laten komen.

"INNDUCE.me biedt een grote meerwaarde voor hen die snel en efficiënt willen innoveren." - Rebecca Denys, Zorginnovator at Mintus

Share this article on

Your browser is not supported, switch to another one for an optimal experience.